Please update your browser for the fullest experience of stufflabels.no. Thanks :-)

Din kurv

  • {{orderLine.quantity}} sett av 60 labels

    {{orderLine.quantity * basePrice | addDecimals}}

  • Du har ingen StuffLabels® i din handlekurv

mandag 10. februar 2020


StuffLabels® - uten miljøgifter

Materialet som benyttes til StuffLabels® er polyvinyl og kommer fra et av verdens største etikett-virksomheter. Materialet brukes også blant andet i sunnhetssektoren i USA til å merke blodplasma-poser. Derfor er den også grundig testet for sunnhetsskadelige kjemikalier.

Da vi startede med StuffLabels, var det viktig for meg at det ikke skulle være noen farlig stoffer fortæller i produktet, sier Søren Larsen. Så jeg skrev til firmaet. Dette er svaret jeg fikk:


"... inneholder ikke ftalater. Bløtgjørerne i PVC'en består av stoffer som ikke utgjør nogen helserisiko. Det er ikke heller BPA i produktet (Bisphenol A)."

Det er PVC i StuffLabels, men det er ikke PVC i seg selv som er helsefarlig, men noen av de bløtningsmiddel som tilsettes, spesielt noen ftalater. Se teksten her, som vi har sakset fra Miljøstyrelsens Informationscenter for Miljø og Sundhed I Danmark:

"Du kan alltids støte på PVC i leketøy, men det er forbud eller restriksjoner på å bruke noen av ftalatene.

Ftalatene DEHP, DBP og BBP er forbudt i leketøy til barn under 14 år. Og hvis leketøyet kan komme i kontakt med munnen, skal det ikke inneholde DINP, DIDP og DNOP.

Leketøy og småbarnsartikler til barn under tre år, må i det hele tatt ikke være tilsatt ftalater .

Lovgivningen har dog en lille spissfindighet, når leketøy og utstyr til småbarn ikke kan puttes i munnen. Her gjelder forbudet mot alle ftalater, DINP, DIDP og DNOP.

Forbudet mot ftalater i leketøy til 0-3 åringer gjelder i hele EU/EØS."

Det er jo lovende. Men etter å testet en lang rekke materialer, så ville jeg gjerne se noen flere konkrete testresultater.

Det tok litt tid, men til slutt fikk vi testresultatene, hvor materialet ble testet for kjente sunnhetsskadelige kjemikalier.

I vedlagt mail er resultatet.

Som det fremgår, er det ikke funnet spor av at det er tilsatt noen sunnhetsskadelige kjemikalier.


This product does not contain at greater than 0.1% by weight a Substance of Very High Concern (SVHC) substance identified according to Article 59 of REACH.


This declaration reflects the substances on the candidate SVHC list, effective December, 2013.
ELV (End of Life Vehicles). This product does not contain intentionally added amounts of substances restricted by EU


Directive 2000/53/EC, as amended 2008/33/EC.


Conflict Minerals
"Conflict Minerals," which the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) has defined as gold, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite, or their derivatives (tin, tantalum, or tungsten), are not contained in and are not “necessary to the functionality or necessary to the production” of the above-listed product, as the term “necessary to the functionality or the production” is defined under the SEC’s Conflict Minerals Rule. 77 Fed. Reg. 56274 (Sept. 12, 2012).


Chemicals and/or Compounds of Interest


Alkylphenol (AP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Alkylphenolethoxylates (APE) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.

Antimony and (Sb) compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Arsenic and (As) compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Asbestos : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Azo colorants : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Beryllium and (Be) compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Bismuth and (Bi) compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Bisphenol A (BPA) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Butyl Benzyl Phthalate (BBP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Cadmium and (Cd) compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Chlorinated Paraffins, Short Chain : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Crystalline Silica : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Decabromodiphenyl ether (deca-BDE) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Dibutyl Phthalate (DBP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Dibutyl Tin compounds : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Diisodecyl Phthalate (DIDP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Diisononyl Phthalate (DINP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


di-n-Octyl Phthalate (DNOP) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Dioxins and Furans : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Flame Retardants (not PBB or PBDE) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Formaldehyde : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Genetically Modified Organisims (GMOs) : This chemical or chemical compound is not intentionally added.


Håper dette ga deg mening og utfyllende innsikt i vårt produkt. Hilsen StuffLabels.no